Często na forach pojawia się pytanie, czy mogę pływać bez patentu lub czym mogę pływać posiadając dany patent? Jak zdobyć uprawnienia na prowadzenie motorówki? Spróbujmy to na szybko wyjaśnić. Sezon zbliża się dużymi krokami, więc może warto pomyśleć o własnym jachcie lub przynajmniej o jego wypożyczeniu. Może być do tego potrzebny właśnie patent motorowodny, czyli swoiste prawo jazdy na motorówkę.

Czy można pływać jachtem motorowym bez uprawnień?

Tak, można, ale jest kilka ustawowych ograniczeń. Reguluje to Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami. Bez uprawnień możemy prowadzić jacht motorowy o mocy silnika poniżej 10 kW. Nie mylić z KM! 10 kW to moc około 13,4 KM. Możemy także prowadzić jacht z motorem o znacznie większej mocy, 75 kW, czyli około 100 KM, ale tu wprowadzono dodatkowe ograniczenie. Jacht nie może być dłuższy niż 13 m, a jego prędkość maksymalna musi być ograniczona konstrukcyjnie do 15 km/h.

Za prowadzenie jachtu motorowego bez posiadania odpowiedniego patentu, grozi mandat do 500 PLN!

Wiem, z własnego doświadczenia, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po około dwóch sezonach urlopu na houseboacie zapragniesz przepłynąć się inną motorówką, skuterem, może kupić własny jacht. Nawet, kiedy podróżujemy bez pośpiechu, dobrze jest mieć pewność, że w razie gorszej pogody, mamy w zapasie więcej mocy i prędkości, które pozwolą bezpiecznie ukryć się w marinie.

Patent motorowodny, czyli prawo jazdy na motorówkę

Podobnie, jak w samochodach są kolejne kategorie uprawnień, tak i tu mamy kolejne stopnie zdobywanego doświadczenia, potwierdzone ukończonymi kursami i zdanymi egzaminami. Pozwalają nam na prowadzenie coraz większych jednostek i podróżowanie na coraz bardziej oddalone od brzegu akweny.

Patent Sternika Motorowodnego, pierwszy stopień wtajemniczenia 

Wystarczy ukończyć kurs, zdać egzamin i jesteśmy gotowi, by ruszać na wodę. Ten stopień pozwala nam samodzielnie prowadzić jacht po wodach śródlądowych. Możemy już także wypłynąć na morze! Patent pozwala prowadzić jacht motorowy o długości do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 NM od brzegu, w porze dziennej.

Sternikiem motorowodnym można zostać już w wieku 14 lat, ale do ukończenia 16 roku życia obowiązuje dodatkowe ograniczenie mocy silnika stosowanego na łodzi. Ta moc nie może przekraczać 60 kW, czyli 80 KM.

Po ukończeniu 18 roku życia i odbyciu co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, możemy iść na kolejny kurs i przystąpić do egzaminu na kolejny stopień. 

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego

Posiadając ten stopień, naszym jedynym ograniczeniem będzie rozmiar jednostki prowadzonej na morzu. Nie możemy po morzu prowadzić jachtu dłuższego niż 18 m.

Jest też inny sposób na uzyskanie patentu Motorowodnego Sternika Morskiego. Nie wymagający ukończenia kursu ani zdania egzaminu, ale wymagający doświadczenia w prowadzeniu jachtów… żaglowych. Możliwa jest wymiana patentu Jachtowego Sternika Morskiego na patent Motorowodnego Sternika Morskiego. Wystarczy wygenerować wniosek, wysłać potwierdzoną notarialnie kopię patentu żeglarskiego, zdjęcie, uiścić opłatę i czekać na motorowodne uprawnienia. Na tej zasadzie można również wymienić patent Kapitana Jachtowego na patent Kapitana Motorowodnego

Patent Kapitana Motorowodnego

Jeżeli uważasz, że pozwolenie na prowadzenie jachtu długości 18 m (59 stóp), to jeszcze za mało, możemy postarać się o kolejny stopień wtajemniczenia.

Patent Kapitana Motorowodnego uprawnia do pływania jeszcze większymi jachtami motorowymi. Chcąc go uzyskać, musimy wykazać się dużym stażem. Trzeba odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi. W tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m. Należy także odbyć co najmniej jeden rejs o czasie powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m. Dodatkowo potrzebny jest udział w jednym rejsie powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych. z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych. Co ciekawe, na ten stopień nie ma kursu i nie musimy zdawać egzaminu!

Licencja na Holowanie Narciarza lub Innych Obiektów Pływających i Licencji na Holowanie Statków Powietrznych

Patent Kapitana Morskiego to już coś, ale jestem pewny, że w zupełności do nieograniczonego wypoczynku na wodzie wystarczy posiadanie patentu Motorowodnego Sternika Morskiego. Myślę, że dużo bardziej przydatne do zabawy na wodzie będzie wyrobienie dodatkowych uprawnień.

Chcąc wyrobić licencje na holowania, musimy mieć ukończone 18 lat, posiadać patent co najmniej Sternika Motorowodnego oraz zdać specjalny egzamin. Po jego zaliczeniu, otrzymujemy uprawnienia, takie jak wskazuje nazwa licencji. Możemy holować narciarza wodnego i inne obiekty pływające, służące do uprawiania sportów wodnych lub rekreacji na wodzie. Przy drugiej licencji zdobywamy prawo do holowania statków powietrznych, czyli między innymi, popularnych spadochronów.

Wiemy już, jakich uprawnień potrzebujemy. Teraz jak i gdzie je zdobyć? Gdzie zrobić kurs, zdać egzamin? Nie jest to trudne zadanie i do sukcesu, musimy wykonać tylko 3 kroki.

Krok 1 – szkolenie

Szkolenia na uprawnienia motorowodne nie są w Polsce obowiązkowe, jednak my gorąco zachęcamy do uczestnictwa w takim kursie, który doskonale przygotuje do egzaminu. Listę ośrodków szkolenia można znaleźć tutaj: http://www.motorowodniacy.org/patenty/organizatorzy_kursow_i_osrodki_egzaminacyjne_pzmwinw.htmlMożemy również skorzystać z wyszukiwarki ośrodków szkolenia ma stronie PZMWiNW, https://szkolenia.pzmwinw.pl

Krok 2 – przystąp do egzaminu

Aktualną listę ośrodków egzaminacyjnych Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i listę przeprowadzanych egzaminów na patenty i licencje motorowodne można znaleźć tutaj: http://egzaminy.pzmwinw.pl/. 

Krok 3 – wyrób patent

Po zdanym egzaminie, wystarczy wejść na stronę: http://patenty.pzmwinw.pl/ wygenerować i wydrukować wniosek. Po podpisaniu należy go dostarczyć do biura związku (osobiście bądź pocztą) z następującymi załącznikami: 

– zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)

– zaświadczenie o zdanym egzaminie,

– zgoda rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego

– staż pływania na jachtach motorowych lub żaglowych, w przypadku patentu morskiego sternika motorowodnego, udokumentowany na kartach lub opinia z rejsu

– kserokopię patentu, co najmniej sternika motorowodnego, wydanego przez PZMiNW, w przypadku egzaminu na licencję holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających oraz licencję holowania statków powietrznych.

– dowód wpłaty za patent/licencję (opłaty należy dokonać przez dotpay / instrukcja opłaty dostępna na: http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/patenty/instrukcja.pdf.

Po spełnieniu tych formalności, można już odebrać swój patent osobiście w biurze związku lub pocztą, we wskazanym przez PZMiNW czasie. Cała procedura trwa standardowo około 30 dni.

Na koniec jeszcze ważna informacja dla starszych motorowodniaków. Uprawnienia wydane przed 1981 są nieważne!

Także certyfikaty ISSA Poland nie są patentem w rozumieniu przepisów wymienionej wcześniej ustawy!

Do rozpoczęcia sezonu jeszcze zostało trochę czasu, ale warto już pomyśleć o zrobieniu Patentu. Czym prędzej tym lepiej. Później, zamiast martwić się o niezbędne uprawnienia, możemy już szlifować nasze umiejętności i ze spokojną głową korzystać z urlopu na wodzie.

Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące Patentów motorowodnych można znaleźć na stronie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, w zakładce PATENTY: http://www.motorowodniacy.org/patenty.html

Powodzenia na egzaminach i do zobaczenia na szlaku!

Tekst Arek Rejs, zdjęcia archiwum redakcji oraz materiały prasowe PZMiNW.