Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego przypomina, że zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych łodzi wydanych na podstawie starych przepisów. Właściciele jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów zobowiązani są do zarejestrowania jednostek z wykorzystaniem ogólnopolskiego systemu REJA 24. Termin, w którym należy dokonać powtórnej rejestracji upływa już 31 stycznia 2023 roku.

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m. Na ich podstawie powstał jeden ogólnopolski rejestr jednostek prowadzony w systemie REJA 24 https://portal.reja24.gov.pl/.


Należy pamiętać, że dokumenty wydawane na podstawie starszych przepisów ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ TYLKO DO 31 STYCZNIA 2023 ROKU.

Wniosek o rejestrację można złożyć w wybranym organie rejestrującym, spośród 382 na terenie kraju. Są nimi starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu oraz Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

W związku z powyższym przypominamy, że wniosek można złożyć w siedzibie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie (ul. Nowogrodzka 40) lub w postaci elektronicznej na platformie REJA 24.

UWAGA – przypominamy też, że odbiór dokumentów może nastąpić wyłącznie w siedzibie organu rejestrującego. Jeśli zatem zdecydują się Państwo na procedowanie sprawy poprzez biuro PZMWiNW, będą musieli Państwo odebrać dokument w warszawskiej siedzibie naszej organizacji.

Więcej pomocnych informacji o procesie rejestracji znajdą Państwo TUTAJ.