Włoskie Stowarzyszenie Przemysłu Morskiego (Confindustria Nautica) publikuje dane z nowego wydania „monitora”, raportu statystycznego na temat trendów na rynku jachtowym. Eksport włoskiej produkcji jachtowej w 2023 roku osiągnął rekordową wysokość 4 miliardów euro. Włochy pozostają niekoronowanym liderem w produkcji superjachtów z wartością 51,4% globalnych zamówień.

W 2023 r. włoska produkcja jachtów odnotowała swój najlepszy jak dotąd rok, osiągając rekordową kwotę 4 miliardów euro w eksporcie, co oznacza wzrost o 15,9% w porównaniu z i tak już wyjątkowym rokiem 2022. Osiągnięto to pomimo spowolnienia całej gospodarki kraju, zwłaszcza w eksporcie ze względu na wiele kluczowych czynników na arenie międzynarodowej.

Do czynników przyczyniających się do sukcesu w eksporcie należy niekwestionowana, światowa wiodąca pozycja Włoch w produkcji superjachtów z 600 jachtami oddanymi do użytku i/lub w budowie, o łącznej długości ponad 22 000 metrów bieżących, co stanowi absolutny rekord 51,4% zamówień. 

Na wyraźnie odległym drugim i trzecim miejscu w światowym rankingu Turcja osiągnęła 132 jachty w budowie o łącznej długości około 6000 metrów, a Holandia 80 jachtów o długości blisko 5000 metrów.

Takie są analizy danych przeprowadzone przez Fundację Edisona i zaprezentowane zostały w szóstym wydaniu „La Nautica in Cifre Monitor – Trend di mercato 2023/2024” („Łodzie w liczbach – Trendy rynkowe 2023/2024”). Jest to raport statystyczny opracowany przez Dział Wywiadu i Badań Rynku Włoskiego Stowarzyszenia Przemysłu Morskiego, który dostarcza najnowszych oficjalnych danych trendów rynkowych zarejestrowanych w połowie roku nautycznego, wraz ze wskazówkami na temat globalnego stanu włoskiego przemysłu jachtowego jako całości.

Z wyników uzyskanych w wyniku badania prognostycznego przeprowadzonego przez Włoskie Stowarzyszenie Przemysłu Morskiego wynika szereg przydatnych elementów, w którym uznano rok 2024 za rok złożony, charakteryzujący się ogólną normalizacją wzrostu w sektorze żeglarstwa, po długim cyklu znaczącego rozwoju rynku.

W odniesieniu do wyników za rok kalendarzowy 2023, wśród spółek wyraźnie przeważa wzrost obrotów w porównaniu do 2022 r., a wskaźniki wskazują na pozytywne zakończenie dla całej włoskiej branży jachtowej.

Podczas gdy w sektorze superjachtów sytuacja pozostaje pozytywna, w przypadku jednostek poniżej 24 metrów, 84% próby spodziewa się poprawy lub zamknięcia w takim samym stopniu jak w roku poprzednim.

W segmencie sprzętu i silników do łodzi, 8 na 10 firm potwierdza dodatnie lub stabilne saldo końcowe w 2023 roku.

Nastroje na rok 2024, ankietowane po zimowym sezonie targów łodzi, potwierdzają zróżnicowanie trendów obrotów pomiędzy branżą produkcyjną z najwyższej półki i branżą produkcyjną poniżej 24 metrów.

Włoska branża superjachtów po raz kolejny utrzymuje swoją światową pozycję lidera, rozwijając się w bardziej umiarkowanym tempie niż w ciągu ostatnich trzech lat. Pozytywne wyniki podkreśla wieloletnie wydłużanie portfeli zamówień, przy czym 2 z 3 spółek odnotowuje wzrost portfeli zamówień w porównaniu do 12 poprzednich miesięcy.

Jeśli chodzi o mniejszy rynek, w 2024 r. oczekuje się spadku w niektórych segmentach produktów i obszarach geograficznych, do którego w dużej mierze przyczynią się czynniki gospodarcze zewnętrzne wobec rynku, takie jak rosnące stopy procentowe i dostęp do kredytów, rosnące międzynarodowe napięcia geopolityczne oraz oczekiwanie na wyniki wyborów, które doprowadzą do nowych ustaleń rządowych w Europie i USA. Na tej podstawie rok 2024 wydaje się rokiem wyrazistym, w którym prognozy obrotów rosną o 32%, są stabilne dla 32% i maleją dla 36% próby, a portfel zamówień na obecnym etapie jest w stanie wzrostu lub stabilność w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy dla 44% ankietowanych firm.

Jednocześnie w segmencie wyposażenia i silników do łodzi rok 2024 postrzega się jako rok przejściowy: 82% próby spodziewa się zakończyć rok wzrostem lub na poziomie roku poprzedniego; bieżący portfel zamówień wskazuje również na stan wzrostu lub stabilizacji dla 65% próby.

Z sektora turystyki żeglarskiej pozytywne perspektywy na rok 2024 rysują się w firmach czarterowych: wszyscy respondenci stwierdzili, że ten rok będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. Co więcej, w przypadku połowy próby obecne wyniki sprzedaży wskazują na jeszcze większą liczbę zarezerwowanych tygodni niż 12 miesięcy temu; dla trzech na czterech respondentów zmiana średniej wartości sprzedanego tygodnia jest stabilna lub rośnie.

Szósta edycja Monitora zawiera także nową ocenę wpływu czynników zewnętrznych na wyniki branży, w tym na przykład międzynarodowych napięć politycznych, kosztów transportu, rosnących stóp procentowych, trendów w łańcuchu dostaw, nieefektywności logistycznej i rosnących cen energii.

Oficjalne dane na temat zamknięcia roku 2023 zostaną tradycyjnie ogłoszone podczas prezentacji nowego wydania „La Nautica in Cifre LOG” podczas 64. Międzynarodowych Targów Boat Show w Genui, które odbędą się w dniach 19–24 września 2024 r.

Pobierz swoją kopię monitora pod linkiem lanauticaincifre.it  

Materiał prasowy Confidustria Nautica.

 

Autopromocja