Paryż, 1 lipca 2021 r. – paryski sąd apelacyjny orzekł dziś, że RX France (wcześniej Reed Expositions France) nadal zarządza festiwalem jachtowym w Cannes do 2041 r. Decyzja sądu została wydana po około pięciu latach postępowania sądowego wszczętego przez Francuską Federację Przemysłu Żeglarskiego (FIN) w 2016 roku, która zakwestionowała porozumienie umowne między FIN a RX France, przyznające temu ostatniemu prawa do zarządzania CANNES YACHTING FESTIVAL do 2041 roku.

Dla przypomnienia: Urząd ds. Konkurencji oddalił roszczenia FIN przeciwko RX France w dniu 9 sierpnia 2017 r., a FIN został również oddalony przez Sąd Administracyjny w dniu 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwko CCI Nice-Cote d’Azur (Izba Handlowo-Przemysłowa).

„To zwycięstwo zdrowego rozsądku i dobrych praktyk biznesowych. Zawarliśmy umowę w dobrej wierze i pod naszą opieką Cannes Yachting Festival stał się największą imprezą żeglarską w Europie. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymaliśmy od naszych klientów, miasta-gospodarza Cannes i Izby Handlowej Nicei-Cote d’Azur”, zauważa Michel Filzi, dyrektor generalny RX France. 

„Pomimo postępowań prawnych nieustannie wprowadzamy innowacje, zwiększając międzynarodowy zasięg imprezy i poszerzając nasze wodne strefy wystawiennicze, aby przenieść jachty żaglowe do Port Canto i mocno rozwijać ten segment. Jeśli chodzi o motorówki, teraz w pełni zajmują stary port w Cannes. Zrobimy, co w naszej mocy, aby w przyszłości zapewnić francuskiej i międzynarodowej społeczności żeglarskiej dobre wiatry i możliwość podążania po morzach” – dodaje Michel Filzi. 

„Jestem niesamowicie dumny ze sposobu, w jaki ewoluował CANNES YACHTING FESTIVAL. Ściśle współpracowaliśmy z francuską i międzynarodową społecznością żeglarską, a w 2019 roku zostaliśmy nagrodzeni przez 82 procent profesjonalnych uczestników, którzy byli całkowicie lub bardzo zadowoleni z pokazu. W rzeczywistości, wśród francuskiego przemysłu poziomy te wzrosły do ​​89 procent” – mówi Sylvie Ernoult, dyrektor Cannes Yachting Festival.

„Pomimo kontekstu, pracowaliśmy non stop, aby tegoroczna wrześniowa edycja w Cannes była sukcesem, w tym rozbudową strefy wystawienniczej Port Canto. Naszą ambicją jest utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji naszych wystawców i zwiedzających.”

Najbliższa edycja Cannes Yachting Festival zaplanowana jest na 7-12 września 2021 r. W pokazie weźmie udział 470 firm z francuskiego i międzynarodowego przemysłu żeglarskiego, w tym 120 nowych klientów. Na wodzie i na lądzie, zostanie wystawionych 560 nowych jednostek o długości od 3 do 45 metrów, jednokadłubowych lub wielokadłubowych, w Vieux Port dla motorówek oraz w Port Canto dla łodzi żaglowych. Z tego blisko 150 będzie prezentowanych jako światowe premiery!

O RX:

RX zajmuje się budowaniem firm dla osób, społeczności i organizacji. Zwiększamy ich potencjał twarzą w twarz, łącząc dane i produkty cyfrowe, aby pomóc klientom w poznawaniu rynków, pozyskiwaniu produktów i zawieraniu transakcji podczas ponad 400 wydarzeń w 22 krajach w 43 sektorach przemysłu.

RX jest pasjonatem wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i jest w pełni zaangażowana w tworzenie integracyjnego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników.

RX jest częścią RELX, globalnego dostawcy narzędzi analitycznych i narzędzi decyzyjnych opartych na informacjach dla klientów profesjonalnych i biznesowych.

www.rxglobal.com

Materiał prasowy Cannes Yachting Festival.

Oryginalną informację znajdziecie tutaj: