Po raz drugi w wieloletniej historii, jury przyznające najwyższe trofea żeglarskich nagród honorowych „Rejs Roku 2021 – Srebrny Sekstans”, podjęło decyzję o nie przyznawaniu głównej nagrody. Jury zdecydowało wręczyć dwie nagrody honorowe oraz trzy wyróżnienia.

Koniec roku jest okazją do wielu podsumowań i rozliczeń z mijającym sezonem żeglarskim. Jednym z najważniejszych i gorąco oczekiwanych jest rozstrzygnięcie jury przyznającego żeglarskie nagrody honorowe „Rejs Roku – Srebrny Sekstans”. To bez wątpienia najwyższe trofea w naszym jachtowym świecie, powód do chwały, dumy i uznania dokonań na morzy. Jury nie przyznało tym razem głównego trofeum, choć nie brakowało pięknych i ważnych sukcesów żeglarskich, jak chociażby drugie miejsce załogi jachtu „Sailing Poland” w regatach „The Ocean Race Europe” – europejskiej edycji The Ocean Race. Po prawie pięćdziesięciu latach jacht z polską banderą wystartował w edycji europejskiej regat na trasie Lorient-Cascais-Alicante-Genua.

Oto komunikat jury: 

KOMUNIKAT JURY 

NAJWYŻSZYCH  POLSKICH  TROFEÓW  ŻEGLARSKICH  NAGRÓD 

HONOROWYCH „REJS ROKU 2021 – SREBRNY SEKSTANT” 

Tegoroczne, pięćdziesiąte drugie już,  tradycyjnie grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i  „Srebrny Sekstant” podobnie jak w roku poprzednim miało charakter wymuszony rygorami pandemicznymi. Odbyło się w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie mieszanym – z udziałem części jurorów za pośrednictwem łączeń online.  

Pandemia drugi już rok odcisnęła piętno na całym 2021 roku w żeglarstwie. Zaplanowano i zrealizowano stosunkowo niewiele żeglarskich projektów. W tym wyjątkowo ubogim, z powyższych powodów żeglarskim sezonie, Jury rozpatrywało 10 kandydatur.  

W zaistniałych okolicznościach, po rozważeniu wszelkich argumentów, podjęto trudną decyzję o nie przyznawaniu, już po raz drugi, głównej nagrody SREBRNEGO SEKSTANTU – REJSU ROKU.  

Rozpatrując kandydatury uwzględniano walory poszczególnych przedsięwzięć zgodne z założeniem Nagrody premiującej obok śmiałych, pionierskich wypraw i rejsów, szersze przesłanie kultywowania idei wychowania morskiego czy związanego z morzem i żaglami  sposobu na życie. 

Podczas obrad Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch Nagród oraz trzech Wyróżnień Honorowych RR 2021 oraz dwóch tradycyjnych Nagród Specjalnych: Polskiego Związku Żeglarskiego i Bursztynowej Róży Wiatrów Prezydenta Gdańska.     

Jury obradowało w następującym składzie:      

kontradm. Czesław Dyrcz   przewodniczący Jury  

Bogusław Witkowski   wiceprezes PZŻ ds. majątkowych 

Leszek Paszkowski       przedstawiciel  miasta Gdańska   

Aleksander Gosk         koordynator projektu Rejs Roku/Srebrny Sekstant 

Marek Padjas               Grotmaszt Bractwa Kaphornowców     

Tomasz Falba              sekretarz Jury, publicysta morski laureaci nagród Rejs Roku z lat ubiegłych:

Jerzy Jaszczuk 

Hubert Latoś  

Eugeniusz Moczydłowski  

Roman Paszke 

Jerzy Rakowicz 

Jerzy Wąsowicz 

———————————————————————————————————————————-  

Uwzględniając wyjątkowość minionego sezonu, Jury analizując zgłoszone kandydatury, zdecydowało ostatecznie uhonorować w pięćdziesiątej drugiej edycji następujące przedsięwzięcia żeglarskie: 

  • II Nagrodą Honorową „Rejs Roku 2021” Jury przyznało kapitanowi Bouwe Bekkingowi  który poprowadził załogą jachtu „Sailing Poland”, z godnymi odnotowania wynikami,   w regatach „The Ocean Race Europe” – europejskiej edycji The Ocean Race. Po prawie pięćdziesięciu latach jacht z polską banderą wystartował w edycji europejskiej regat na trasie Lorient-Cascais-Alicante-Genua. Załoga „Sailing Poland” zajęła drugie miejsce w stawce siedmiu jachtów w klasie VO65. Żeglarze rywalizowali w maju i czerwcu w trzech etapach pełnomorskich oraz w dwóch wyścigach przybrzeżnych. Wynik jachtu „Sailing Poland” żeglującego pod banderą Yacht Klubu Polski Gdynia uznać należy za znaczący sukces. 
  • III Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2021” przyznano kapitanowi Zbigniewowi Gutkowskiemu który na trimaranie „Ultim’Emotion 2” z załogą Yacht Clubu Sopot  wziął udział w 42 edycji prestiżowych, śródziemnomorskich regat Rolex Middle Sea Race na Malcie. Trasę wyścigu wytyczoną wokół Sycylii, na dystansie 600 Mm, pokonał w 40 godzin 13 minut i 27 sekund pokonując metę jako czwarta jednostka i ustanawiając polski rekord regat. Warto dodać, że w wyścigu uczestniczyły jeszcze cztery jachty z polskimi żeglarzami (trzy ukończyły wyścig). 

Jury postanowiło także przyznać 3 Wyróżnienia Honorowe  za kolejne żeglarskie projekty:

  • kpt. Waldemar Mieczkowski, który poprowadził wyjątkowy, rocznicowy bałtycki rejs

„Zawiszą Czarnym” na trasie Gdynia-Kopenhaga-Sztokholm-Tallin-Kłajpeda-Świnoujście (1798 mil morskich). To także wyraz uznania i zaakcentowania wyjątkowej roli jaką w polskim żeglarstwie morskim i realizacji misji wychowania morskiego młodzieży odgrywa harcerski szkuner „Zawisza Czarny”. Prowadzony przez kapitana Mieczkowskiego rejs zorganizowano z okazji jubileuszu 60-lecia żaglowca i 25-lecia Polsko-Kanadyjskiego Klubu Żeglarskiego Zawisza Czarny. Podczas rejsu załoga reprezentowała polskie żeglarstwo podczas zlotów żaglowców w Tallinie, Kłajpedzie i Szczecinie.  

  • kpt. Adam Wiśniewski, jest pomysłodawcą i założycielem Fundacji Ocean Marzeń oraz autorem Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej, który skierowany jest do młodzieży z Domów Dziecka i środowisk zagrożonych. To konsekwentnie realizowany i rozwijany program w ramach którego w ciągu ponad 10 lat działalności, w szkoleniach i rejsach morskich organizowanych i finansowanych przez Fundację, wzięło udział ponad 1100 uczestników z placówek z terenu całej Polski. Adam Wiśniewski jest także pomysłodawcą Funduszu Zawodowych Stypendiów Morskich. Fundusz finansuje naukę w szkołach morskich zarówno średnich jak i wyższych zainteresowanej młodzieży  z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.  
  • Edyta, Adam i Kalina Jakubczak – oryginalny żeglarski pomysł na życie.  Rodzina Jakubczaków porzuciła korporacje i od dwunastu już lat żyje na jachcie na morzu. 

Żeglowanie jest treścią rodzinnej przygody. Obszarem eksploracji są wody Morza 

Śródziemnego od Chorwacji po wybrzeża Afryki Północnej. Kalinka ich 14-letnia córka w 

Polskim Radiu Dzieciom prowadzi audycję „Kapitan Kalinka na morzu”. Jak sama pisze: żyję 

tam gdzie inni podróżują i spędzają wakacje. Żyję w świecie żeglarzy i marynarzy jak z dawnych książek przygodowych. Co roku pływam po wielu morzach, po oceanie, po setkach portów i wysp. Na morzu nie ma granic więc nawet nie widzimy czasem kiedy przekraczam granice, nawet jak przekraczamy te egzotyczne granice w dalekich krajach Afryki. Powstała  podczas tych podróży książka „Kalinka na fali”. A podsumowaniem projektu o rodzinnym życiu na jachcie stała się książka rodziców „Władcy wiatrów”. 

  • Nagrodę Specjalną Polskiego Związku Żeglarskiego, którą  wyróżniono kpt. Wacława Liskiewicza, za całokształt dokonań żeglarskich. W 1967 r. dowodził jachtem „Swarożyc III”, który jako pierwszy w historii polskiego żeglarstwa (prawdopodobnie nawet światowego) dopłynął na Spitsbergen. Skonstruował też słynne polskie jachty: „Marię”, „Mazurka”, „Dar Przemyśla” czy „Copernicusa”. Od lat działa w Akademickim Klubie Morskim w Gdańsku, którego jest obecnie komandorem. 
  • Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynową Różę Wiatrów”którą uhonorowano gdańszczanina  Zbigniewa Gutkowskiego, za konsekwentnie budowaną pozycję wyróżniającego się żeglarza w elitarnym klubie najlepszych żeglarzy regatowych świata. 

Ponadto Kapituła Bractwa Kaphornowców zdecydowała, że tradycyjna: 

Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców im. kpt. Aleksandra Kaszowskiego  za dobrą robotę żeglarską, przypadła kapitanom Andrzejowi Górajkowi i Pawłowi Pelcowi  za dwukrotne opłynięcie Spitsbergenu i całego archipelagu Svalbard w jednym sezonie jachtem  s/y „Ocean B” z dotarciem do szerokości geograficznej 82˚32,750 N 

W E R D Y K T   J U R Y  NAGRÓD RR 2021: 

II   Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2021”

 Bouwe Bekking i załoga s/y „Sailing Poland” – za start i wyniki w prestiżowych regatach „The Ocean Race Europe”  

III  Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2021”  

 Zbigniew Gutkowski   z załogą Yacht Clubu Sopot  za bardzo dobry wynik w 42 edycji prestiżowych, śródziemnomorskich regat Rolex Middle Sea Race na Malcie.  

Honorowe Wyróżnienia „Rejs Roku 2021”  

  • kpt. Waldemar Mieczkowski, za rocznicowy bałtycki rejs 60-lecia szkunera „Zawisza Czarny”. To także wyraz uznania dla wyjątkowej roli żaglowca w polskim żeglarstwie morskim. 
  • kpt. Adam Wiśniewski – pomysłodawca i założyciel Fundacji Ocean Marzeń oraz Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej skierowanego do młodzieży z Domów Dziecka i środowisk zagrożonych. 
  • Edyta, Adam i Kalina Jakubczak – oryginalny żeglarski pomysł na życie.  Rodzina

Jakubczaków porzuciła korporacje i od dwunastu już lat żyje na jachcie, popularyzując uroki morza i żagli. 

Nagroda Specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego

 kpt. Wacław Liskiewicz za całokształt dokonań żeglarskich oraz wkład w tworzenie unikatowych polskich konstrukcji jachtowych. 

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów”

 Zbigniew Gutkowski – za start i uzyskany wynik w regatach przysparzanie laurów gdańskiej fladze na regatowych trasach. 

Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców im. kpt. Aleksandra Kaszowskiego

 kapitanowie Andrzej Górajek i Paweł Pelc – za dobrą robotę żeglarską, dwukrotne opłynięcie archipelagu Svalbard z dotarciem do szerokości geograficznej 82˚32,75 N.

Tekst na podstawie protokołu jury nagrody Rejs Roku – Srebrny Sekstans. Zdjęcia Sailing Poland/Foto Adam Burdyło.