Powrót rosyjskich i białoruskich żeglarzy i działaczy do sportowej rywalizacji na arenach światowych był głównym tematem obrad Rady World Sailing (Council) mających miejsce w miniony czwartek. Podczas wideokonferencji wszyscy członkowie Rady (36 osób reprezentujących poszczególne regiony świata) mieli możliwość wyrażenia oficjalnego stanowiska względem rekomendacji przedłożonej przez Zarząd Federacji. W wyniku dokonanych konsultacji, po zapoznaniu się z opiniami Rady Zarząd World Sailing podtrzymał zawieszenie rosyjskich i białoruskich żeglarzy oraz oficjeli, argumentując podjętą decyzję jak poniżej:

– Biorąc pod uwagę rekomendację MKOl, który decyzje o dopuszczeniu do rywalizacji żeglarzy z Rosji i Białorusi pozostawia po stronie międzynarodowych federacji sportowych, stanowisko Zarządu World Sailing pozostaje spójne: najwcześniejszy możliwy powrót do rywalizacji międzynarodowej rosyjskich i białoruskich żeglarzy, jako sportowców neutralnych, nie reprezentujących oficjalnie swoich krajów, określono na kwiecień 2024 roku. 

– Imprezą umożliwiającą ewentualne wywalczenie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 przez żeglarzy z Rosji i Białorusi będą ostatnie regaty kwalifikacyjne Francuski Tydzień Olimpijski (Semaine Olympique Française – SOF), które odbędą się w kwietniu 2024 r.

– Rada World Sailing w pełni respektuje wytyczne MKOl i fundamentalne zasady olimpizmu zawarte w Karcie Olimpijskiej, w tym kluczowe zasady mówiące o niedyskryminowaniu sportowców oraz oddzielaniu sportu od polityki

– World Sailing pozostaje niezmiennie zaangażowany we wspieranie ukraińskiej społeczności żeglarskiej w tych niewyobrażalnie trudnych czasach.

– Społeczność żeglarska z całego świata solidaryzuje się z narodem ukraińskim, w tym z tysiącami żeglarzy, którzy zamiast trenować i startować, dziś bronią swojej ojczyzny. Zarówno Światowa Federacja Żeglarska World Sailing, jak i wiele organizacji z poszczególnych krajów, w tym Polski Związek Żeglarski, zrobiło i robi wiele, by wspomóc ukraińskich sportowców i ich rodziny. Niestety, wciąż niezmienna sytuacja powoduje, że trzeba zmierzyć się z dylematami i podejmować trudne decyzje. Żyjemy nadzieją, że wróci normalność, bo nie tylko świat sportu został wystawiony na ciężką próbę – mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ i wiceprezydent World Sailing.

Materiał prasowy Polskiego Związku Żeglarskiego.